Taiki Könyvek

Főoldal Eseménytár Táborok Kurzusok Könyvek Egyéb Témák


A Harcművészet Mágiája
Ha valami nem három lábon áll, akkor az nagyon bizonytalan.
Ez egy ősi bölcsesség. Hogy biztosan megálljanak az ismereteim, én is útra keltem a szellemi tudás ösvényén. 
A harcművészet, a mágikus tudás, a vallás és az ősi gyógymódok útján, és mindegyik ugyanahhoz a gyökérhez vezetett, a forráshoz. 
Eléggé mélyre kellett ásnom, hogy megértsem a magasságot. Ebből a forrásból fakadt ez a könyv.
Remélem, hogy azok is elolvassák, akik egy testesebb irománytól visszariadnának.
Talán sikerül azoknak is újat nyújtanom, akik a lexikoni méreteket is keveslik. 

Azt is remélem, hogy sikerül annyi tudást sűrítenem ebbe a könyvbe, amennyi az olvasót átsegíti a bizonytalanságon, 
és választ kap a kérdéseire, kételyeire, vagy legalábbis gondolatokat ébreszt benne.

Ezt a mágikus tudást a szerzetesek őrizték meg, és hagyományozták az utókorra:
- a hun SAS íjászok,
- az egyiptomi Hóruspapok,
- a kelta druidák,
- a japán yamabushik,
- a kínai shaolin szerzetesek,
- a magyar pálos szerzetesek, a fehér táltosok.

Tudásuk ugyanarról a gyökérről hajtott ki. Különleges képességekkel rendelkeztek, 
az ősi mágikus TAITOS tudást őrizték. Nem törekedtek világhódításra, hiszen a világmindenséget birtokolták. 

Azt valósították meg a földön, amit az égben láttak. Csendben, a világtól távol, rejtezve, 
nemzedékről nemzedékre adták át a kiválasztottaknak a csillagvilágból érkezett ősi TAN-t, a TAIKI-t.
			

A Beavatás Titka
„Sok könyvet olvastam és sok mindent hallottam már, de az első Taiki beavatáson messze 
többet kaptam, mint eddig bárkitől.Ez az igazi misztikum.

Az avatáson, úgy érzem, és tapasztalom, mintha valami óriási erő segítene nekem.
Nem tudom jól érzem-e, de mintha Tőled jönne ez az erő.

Kellett egy kis idő, mire feldolgoztam, amit a beavatáson tapasztaltam. 
Tapsoltál, hívtad a segítőket, kitártad a karod és már hatalmas fényes energia öntött el minket!

Ez a könnyedség megakasztott, kellett három nap, mire eljutott a tudatomig, hogy így is lehet!...”

A beavatás nagyon érdekes. Meg mertem volna esküdni, hogy nincs már ilyen hely a Földön,
ahol fizikai testben jelen lévő emberek képesek egy ilyen avatásnak teret és időt nyitni.

Én személy szerint azért kezdtem el érdeklődni a Taiki iránt, mert itt nem lehet belemagyarázni semmit,
mint általában jellemző a spirituális dolgokkal kapcsolatban. Itt feketén fehéren kiderül, működik vagy sem.

Szívből javaslom mindenkinek, hogy éljen a lehetőséggel, melyen gyakorolhat és megismerhet olyan különleges dolgokat,
amelyekkel egy új világ kapuja tárul fel előtte, amit nem távolról kell csodálni, hanem szabad akarattól függően azon át is lehet haladni.

A név még nem módszer és a módszer nem képesség, de ha nevet akarnak, úgy hívják: Taiki

A „Taiki” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk,
akik szeretnék mélyebb kontextusban is megismerni a beavatás titkát, a taikit, amelynek jelentése ősforrás,
őstudás, és a taiki művészetét alkalmazni és gyakorolni...

„Ha mindazt megtennénk, amire képesek vagyunk, saját magunkat is elkápráztatnánk!
(Edison)			
			

Taiki Tanítások
Az eredeti tudás nincs könyvben, nem vésték kőbe sem, és nem 
másolja mások tudását.
A tudás nem köthető stílusokhoz, vallásokhoz, vagy hatalmi el-
vekhez.
Az eredeti tudás maga a tiszta forrás, ami mindenki számára el-
érhető, és alkalmazható. Aki képes ráhangolódni, az könnyedén al-
kalmazni is tudja.
A tudás egységes. Egyaránt energia, információ, védelem, és gyó-
gyító erő.
Elérésének feltétele a tudatosság.
Félelemtől, gátaktól, dogmáktól mentes megvilágosodott tudat 
képes létezni a középpontban, és képes árasztani a tiszta fényener-
giát.
Ez egyáltalán nem misztikus dolog, nem kiválasztottság kérdése, 
hanem mindenki által elérhető természetes forrás.

Japán szerzetesekről írok, pedig ez a mag népe táltosairól szól.
A hun tudatosság örököseit mindig üldözték, és kiirtották a gyö-
kereket is, pedig a mag az létezik. Japán hegyeiben a szerzetesek 
őrizték, az első néptől kapott tudást, hogy visszaadják a mag nép-
ének, amikor már elültethető a szívekben újra, mert termővé csak a 
Kárpáth medencében válhat újra az ősi mag.
Taiki az a forrás, az őserő kiáradása.
Tai-tos a forrás ismerője, kiárasztója, ő a magyar táltos.
A tudatosság fényét a magyar gének őrzik, csak meg kell nyit-
ni azokat.
A beavatás titka, már nem rejteki tudás, hanem valóság.			
			

Taiki 4-5 Táltos Utak, Időnyomon
"Tapasztalások az ősi tudatosság működéséről.
Ősi titkok tárulnak fel.
A táltos utak jelenleg is járhatóak."			
			

Taiki 6 A Forrás Őre
Fokos, az okos,
mert Fő-Kos amellyel a teremtő ketté osztotta a világot.
Keve megérintette fokosával a fa törzsét és a rovás megjelent rajta
"Őrizd a forrást" olvasta a függőleges sorokat.
A víz forrása, mint az információ rezgése.
Forrás az őstudásnak, amit szándékosan bemocskolnak, eltüntetnek.
Őrizd a forrást. Melyiket? Mindkettőt vagy a forrásban minden egy?
Az egység forrását kell őrizni?
Tuli bá tudná a választ, de már nincs itt.
Vagy mégis?